null

DAITO RYU AIKIJUJUTSU: HIDEN MOKUROKU DVD VOL 1

$44.99
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
DAITO1DVD

This 3 part series covers all 118 techniques of the Hiden Mokuroku. Part 1 includes Ikkajo and Nikajo.

The following techniques are demonstrated in this video:

Ikkajo

Idori techniques

Ippondori

Gyakuudedori

Hijikaeshi

Kurumadaoshi

Shimekaeshi

Dakijime

Karaminage

Kotegaeshi

Nukitedori

Hizajime

 

Hanzahandachi techniques

Hanminage

Uraotoshi

Izori

Kataotoshi

Iriminage

 

Tachiai techniques

Ippondori

Kurumadaoshi

Gyakuudedori

Koshiguruma

Karaminage

Oraotoshi

Obiotoshi

Kirikaeshi

Kotegaeshi

Shihonage

 

Ushirodori techniques

Tachieridori

Ryoukatahineri

Ryouhijigaeshi

Dakijimedori

Kataotoshi

 

Nikajo

Idori techniques

Kotezume

Gyakudasuki

Hijikujiki

Konohagaeshi

Syutouzume

Kubihineri

Kotegaeshi

Katahadori

Kamatezume

Gyakugote

 

Hanzahandachi techniques

Shotozume

Kotegaeshi

Susodori

Hijikujiki

rimizume

 

Tachiai techniques

Gyakudasuki

Hikiotoshi

Kubinage

Susobarai

Seoinage

Shutouzume

Kotegaeshi

Kataguruma

Koshiguruma

Sekujiki

 

Ushirodori techniques

Tsukitaoshi

Sukuinage

Gyakugote

Kubinage

Hijikujiki

 

Language: Japanese 

Run Time: 60 min.